พิมพ์ภาพติดผนัง ลายไทยดอกบัวทอง ลายใบโพธิ์ทอง พื้นหลังสีแดง

ร้านขายวอลเปเปอร์ ลายไทยดอกบัวทอง ลายใบโพธิ์ทอง พื้นหลังสีแดง

ร้านวอลเปเปอร์ ลายไทยดอกบัวทอง ลายใบโพธิ์ทอง พื้นหลังสีแดง