วอลเปอร์เปอร์ผนัง ลายดอกบัว ติดผนังห้องพระ  (มี5สี) วอลเปอร์เปอร์ผนัง ลายดอกบัว ติดผนังห้องพระ  (มี5สี) วอลเปอร์เปอร์ผนัง ลายดอกบัว ติดผนังห้องพระ  (มี5สี) วอลเปอร์เปอร์ผนัง ลายดอกบัว ติดผนังห้องพระ  (มี5สี) วอลเปอร์เปอร์ผนัง ลายดอกบัว ติดผนังห้องพระ  (มี5สี) วอลเปอร์เปอร์ผนัง ลายดอกบัว ติดผนังห้องพระ  (มี5สี)

ตกแต่งห้องด้วยวอลเปเปอร์ ลายดอกบัว ติดผนังห้องพระ (มี5สี)