วอเปอร์เปอร์สวยๆ ลายไทยกนกเทพพนมคู่ ลายกนกไขว้ช่อหางโต พื้นหลังสีแดง