วอลเปเปอร์สวยๆติดผนัง ลายต้นโพธิ์ ติดผนังห้องพระ (มี6สี) วอลเปเปอร์สวยๆติดผนัง ลายต้นโพธิ์ ติดผนังห้องพระ (มี6สี) วอลเปเปอร์สวยๆติดผนัง ลายต้นโพธิ์ ติดผนังห้องพระ (มี6สี) วอลเปเปอร์สวยๆติดผนัง ลายต้นโพธิ์ ติดผนังห้องพระ (มี6สี) วอลเปเปอร์สวยๆติดผนัง ลายต้นโพธิ์ ติดผนังห้องพระ (มี6สี) วอลเปเปอร์สวยๆติดผนัง ลายต้นโพธิ์ ติดผนังห้องพระ (มี6สี)

ตกแต่งห้องด้วยวอลเปเปอร์ ลายต้นโพธิ์ ติดผนังห้องพระ (มี6สี)