7 อันดับ วอลเปเปอร์ลายไทยที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ลวดลายวอลเปเปอร์ลายไทย ที่ได้รับความนิยม และแพร่หลายเป็นอย่างมากดังเช่นในปัจจุบัน สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง มีความสวยงามไม่แพ้วอลเปเปอร์ลายอื่นๆ

ในอดีตคงไม่มีใครคาดคิดว่า วอลเปเปอร์ลายไทย จะได้รับความนิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมากดังเช่นในปัจจุบัน ที่เป็นเช่นนี้ ก็คงเป็นเพราะว่า ลวดลายที่อยู่บนวอลเปเปอร์ลายไทยนั้น สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง และที่สำคัญกว่านั้น วอลเปเปอร์ลายไทยก็มีความสวยงามไม่แพ้วอลเปเปอร์ลายอื่นๆ ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเลยก็ว่าได้ และยังเป็นลวดลายที่สามารถนำไปใช้กับห้องต่างๆ ในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย ผมคิดว่า…คุณผู้อ่านคงอยากรู้แล้วว่า วอลเปเปอร์ลายไทยที่สวยงามและได้รับความนิยมนั้น มีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง งั้นเรามาดูกัน

ลายปิดทอง ลายทองคำเปลว

  1. ลายปิดทองและลายทองคำเปลว เป็นวอลเปเปอร์ที่ได้ทำการจำลองการปิดทองพระหรือการปิดทองหลังพระที่หลายคนรู้จักกันดี มาใช้ทำเป็นลวดลายบนวอลเปเปอร์ ซึ่งทำให้เกิดวอลเปเปอร์ลายไทยที่ดูเรียบง่าย แต่ดูหรูหราเป็นอย่างมาก

ลายเทพพนม

  1. ลายเทพพนม เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นจากการนำเอาหลักปรัชญาหรือแนวคิดที่ว่า “เมื่อบุคคล คิดดี พูดดีและทำดี เหล่าเทพยดาจะหยั่งรู้และมาแสดงอาการสาธุ” มาประยุกต์เพื่อสร้างเป็นลวดลาย

ลายดอกพุดตาน

3. ลายดอกพุดตาน ดอกไม้ที่แสดงถึงความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนในช่วงระหว่างรัชสมัยของรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 และได้ถือกำเนิดเป็นลายไทยโดยช่างไทยประดิษฐ์ในยุคนั้น

ลายต้นโพธิ์

4. ลายต้นโพธิ์และใบโพธิ์ เป็นลายไทยที่เป็นที่รู้จักกันดี ต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งในพุทธชีวประวัติ และได้ถูกนำมาใช้เป็นลวดลายของสิ่งต่างๆ อีกมากมาย ดังนั้น ลายต้นโพธิ์และใบโพธิ์ จึงอาจถือได้ว่า เป็นลายไทยที่แสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริงลายหนึ่งเลยทีเดียว

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

5. ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นอีกหนึ่งลายไทยที่เกิดขึ้นจากการนำเอาหลักปรัชญาหรือแนวคิดมาประยุกต์เพื่อสร้างเป็นลวดลายขึ้นมา ซึ่งลายพุ่มขาวบิณฑ์นั้น เป็นลายไทยที่มาจากแนวคิดที่ว่า “ความอุดมสมบูรณ์พูลสุขของประชาชน อยู่ดีกินดี จึงได้นำข้าวปลาอาหารมาทำบุญตักบาตรคนละหนึ่งทัพพี จนทำให้ข้าวพูนขึ้นพ้นบาตร”

ลายประจำยาม

6. ลายประจำยาม เป็นอีกหนึ่งลายไทยประดิษฐ์ที่มีความสวยงามไม่แพ้ลายไทยอื่นๆ เลยทีเดียว ลายประจำยาม เป็นลายไทยที่เกิดขึ้นจากการนำกระจังมาผูกเป็นแนว ซึ่งในอดีตมักนิยมใช้ตามพื้นที่หน้ากระดาน และเป็นลายไทยที่สามารถนำประยุกต์ใช้ร่วมกับลายไทยอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

ลายประเพณีไทย

7. ลายประเพณีไทย เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นจากการนำวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาไว้บนวอลเปเปอร์ จนทำให้เกิดวอลเปเปอร์ลายไทยที่เป็นลวดลายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง

         นอกจากทั้ง 7 ลายไทยที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ก็ยังมีวอลเปเปอร์ลายไทยที่ถูกนำเอาลวดลายต่างๆ ในข้างต้น มาประยุกต์เพื่อสร้างเป็นวอลเปเปอร์ลายไทยอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ลายไทยเป็นหนึ่งในลวดลายที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ทำเป็นลวดลายของวอลเปเปอร์ไม่แพ้ลวดลายอื่นๆ เลยทีเดียว