ฉากหลังห้องพระสวยๆ ลายไทยต้นโพธิ์ทอง เงิน เขียว พื้นหลังสีแดง