ฉากหลังห้องพระสวยๆ ลายไทยต้นโพธิ์ ช้างคู่สีทอง พื้นหลังสีขาว