ติดวอลเปอร์สวย ลายไทยประจำยาม ลายกนกเทพพนม พื้นหลังสีขาว