วอเปอร์เปอร์สวยๆติดผนัง ลายต้นโพธิ์ทอง ลายเทพพนม พื้นสีเขียว