วอเปอร์เปอร์สวยๆติดผนัง ลายไทยเทพพนมคู่ พื้นหลังสีทอง