ติดวอลเปอร์สวย ลายไทยหงส์คู่ ลายกนกไขว้ช่อหางโต พื้นหลังสีแดง